Zajímavosti Sýrie – zajímavá místa a památky k navštívení

4971

Sýrie, jejíž celý oficiální název zní Syrská arabská republika, je v současné době považována za jedno z nejnebezpečnějších míst na zemi. Od návštěvy země odrazuje většina zahraničních ministerstev, velvyslanectví i médií. Z hojně navštěvované a turisty velmi oblíbené země se v důsledku válek stalo opuštěné místo bez turistů a zahraničních studentů, na které se dnes odváží jen ti nejostřílenější cestovatelé. Na tomto nepříznivém stavu mají přičinění proti sobě válčící skupiny, které ničí nejen světové uspořádání, ale také tuto jedinečnou zemi plnou zajímavých míst a památek, jež jsou odkazem dávných civilizací. Těch se zde nachází hned několik a poznání všech místních krás je snem nejednoho cestovatele. Nezbývá než doufat, že se situace co nejdříve uklidní a Sýrie se opět stane bezpečnou zemí. Takovou, jakou byla před vypuknutím občanské války.

Sýrie je situována v jihozápadní Asii a její břehy jsou omývány Středozemním mořem. Její území zahrnuje také teritorium Golanských výšin, které jsou častým předmětem sporu mezi Sýrií a Izraelem. Právě Izrael tuto oblast od 60. let minulého století okupuje. Hlavním městem a centrem Sýrie je Damašek ležící v jižní části země.

Sýrie se může pyšnit krásnou částečně hornatou a částečně pouštní krajinou. Malé procento území poté zabírají lesy, z nichž některé jsou chráněny zákonem. Zemí protéká historicky významná řeka Eufrat, na jejíchž březích kdysi vznikaly významné kolébky naší civilizace. Právě přítomnost nejrůznějších významných civilizací na syrském území zanechala odkaz v podobě zajímavého kulturního prostředí a významných památek. Pojďme si společně představit alespoň některé z nich.

Zajímavosti o Sýrii

  • Na území Sýrie údajně došlo k úplně první vraždě v historii lidstva – na hoře Kásijún tyčící se nad Damaškem zabil Kain svého bratra Ábela.
  • Sýrie doposud neuznala Izrael – pokud se tedy někdy rozhodnete pro návštěvu Sýrie, nesmíte mít v pase izraelské razítko.
  • Podle hlavního města Damašku byla pojmenována slavná damašková nebo také damascénská ocel.
  • Pokud doma chováte křečka zlatého, téměř jistě se jedná o potomka některého z mláďat odchycených v Sýrii v roce 1930.

Zajímavá místa a památky v Sýrii

Palmýra (Palmyra)

Palmýra je fascinujícím historickým městem, jehož původ je předmětem častých debat. Někteří věří, že město bylo založeno již ve 2. tisíciletí před naším letopočtem, jiní tvrdí, že k založení města došlo v 1. století před naším letopočtem a zakladatelem byl samotný král Šalamoun. Prohlídka města je opravdu jedinečným zážitkem, protože tolik významných starobylých staveb pohromadě lze vidět jen málokde. Můžete zde spatřit pozůstatky antických budov, včetně divadla a téměř dokonale zachovalých chrámů. Ty jsou součástí antického městečka ležícího na úpatí kopce, na jehož vrcholu se tyčí monumentální hrad ze 17. století. Historická Palmýra je zapsána na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Vedle této oblasti se nachází moderní město Palmýra poskytující zázemí pro turisty a další návštěvníky archeologického naleziště. Belův chrám, Diokleciánovy lázně, Agora Velká kolonáda jsou jen krátkým výčtem míst, které byste měli navštívit.

Bosra

Dalším městem, které bylo pro svůj historický význam zapsáno na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO, je starověké město Bosra. Dnes významné archeologické naleziště bylo dříve centrem římské provincie Arabia Petraea a také významnou obchodní i poutní zastávkou. Ve městě můžete obdivovat pozůstatky římských, byzantských a muslimských staveb, včetně několika mešit, kostelů i zajímavého římského divadla.

Aleppo

Aleppo, které je druhým největším syrským městem, je nejen jedním z velmi významných center průmyslu a obchodu, ale také domovem krásných historických památek. Jednou z nich je i starobylá Citadela (Citadel of Aleppo), která byla spolu s centrem města zapsána na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Citadela, která stojí na zajímavém přírodním úkazu, pahorku Glacis, je velmi fascinující monumentální stavbou, která současné podoby dosáhla na přelomu 12. a 13. století. Právě citadela se během své minulosti několikrát stala místem bojů a nejinak tomu bylo i u války o Aleppo, která byla po čtyřech letech bojů ukončena v prosinci roku 2016. Během války byla poničena řada památek, včetně nejstarší mešity ve městě, Velké Umajjovské mešity (Umayyad Mosque of Aleppo). Ta byla založena již v 8. století a údajně jsou v ní uloženy ostatky svatého Zachariáše, otce Jana Křtitele.

Apamea

Další z významných historických měst s velmi bohatou a poutavou historií. Najdete zde množství antických památek vytesaných z šedivého granitu, z nichž nejdochovalejší jsou bezesporu sloupy lemující dlouhou hlavní ulici.

Krak des Chevaliers

Monumentální křižácká pevnost, jejíž název lze přeložit jako “pevnost rytířů”. Jedná se o rozlehlý kamenný komplex, který byl během své bohaté historie svědkem mnoha událostí, včetně křížových výprav, útoků sultána Saladina, ničivého zemětřesení i konfliktů, které se odehrály v rámci současného konfliktu v Sýrii. Ani tato významná stavba nechybí na seznamu UNESCO.

Co navštívit v Damašku

  • Umajjovská mešita (Umayyad Mosque) – jedna z největších a nejstarších mešit v Damašku i na celém světě. Mešita stojí na místě, kde původně stával kostel zasvěcený Janu Křtiteli, který je oslavován muslimy i křesťany. Údajně jsou přímo v mešitě uloženy ostatky Jana Křtitele, což byl také důvod, proč mešitu v roce 2001 navštívil papež Jan Pavel II. a stal se tak prvním papežem v historii, který navštívil mešitu. Mešita se může pyšnit rozlehlým nádvořím i zajímavou modlitební místností, ve které jsou umístěny zachovalé korintské sloupy z původního kostela. V blízkosti mešity se nachází mauzoleum slavného kurdského velitele Saladina. 
  • Citadela (Citadel of Damascus) – rozlehlá římská středověká pevnost, která je součástí starého města zapsaného na seznamu UNESCO. Citadela je obehnána zdmi, které byly původně chráněny čtrnácti věžemi – některé z nich se dochovaly dodnes.
  • Al-hamidiyah Souq – nejdelší zastřešená nákupní ulice (zvaná souq nebo také souk) procházející centrem Damašku. Souq funguje v téměř nezměněné podobě již od 19. století. Můžete zde nakoupit téměř vše od jídla přes oblečení a produkty ruční výroby až po hračky pro děti

Sýrie je krásnou zemí s množstvím významných míst, které nám k obdivu zanechaly dávné civilizace. Tato místa, z nichž většina je zapsána na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, přežila stovky a někdy i tisíce let. Nezbývá než doufat, že i současné konflikty přečká co nejvíce z nich bez úhony a i další generace je budou moci v (snad již bezpečné) Sýrii obdivovat.

Předchozí článekZajímavosti v Bhútánu – zajímavá místa a památky k vidění
Další článekZajímavosti na ostrově Tonga – památky a zajímavá místa k navštívení