Zajímavosti Florencie v Itálii – památky, zajímavá místa a tipy na výlety

10820

Pokud bychom měli vytvořit seznam nejromantičtějších míst světa, italská Florencie by jistě obsadila jednu z prvních příček. Tato okouzlující metropole, skrze kterou protéká řeka Arno, není pouze hlavním městem Toskánska, ale také významným střediskem umění, historie a kultury ve všech svých formách. Téměř každá významná italská osobnost je s ní nějakým způsobem propojena, včetně známých spisovatelů Giovanniho Boccaccia a Danteho Alighieri, slavného filozofa Niccola Machiavelli nebo všestranného génia Leonarda da Vinci.

Původně byla Florencie římským městem, které postupem času nastřádalo mnoho prostředků z obchodu mezi tehdejšími komunitami, což z něj v období mezi 14. a 16. stoletím udělalo jednu z nejbohatších a největších metropolí celé Evropy. To zároveň umožnilo obrovský rozkvět stavitelství, architektury i dalších uměleckých odvětví, což odstartovalo počátky italské renesance. Unikátnost Florencie však nespočívá pouze ve stavbách a výtvarném umění, ale také v módě – na tomto místě totiž vznikla jedna z předních oděvních společností –  Gucci.

Zajímavá místa a památky v italské Florencii

Dóm Santa Maria del Fiore (Florence Cathedral)

Mohutné gotické věže s velkolepou renesanční kupolí náležící dómu Santa Maria del Fiore, který je největší zděnou stavbou světa, tvoří absolutní dominantu celého florentského panoramatu. Pro stavbu této ohromné toskánské katedrály, která započala už v roce 1296, bylo využito místo původního kostela Santa Reparata, jež tu byl vystavěn mezi 4. a 5. stoletím.

Podle návrhu jejího původního architekta Arnolfa di Cambia se mělo jednat o zcela gotickou stavbu, ten však v roce 1302 zemřel a jeho nástupce Francesco Talenti v původním návrhu udělal několik zásadních změn. Mezi ně patří i velká renesanční kupole, jejíž strop je zdobený nádhernými freskami s motivy posledního soudu a která dosahuje trojnásobku rozměrů celé lodi. Zajímavým prvkem katedrály je také Giottova zvonice, která nese jméno jejího tvůrce, malíře a architekta Giotta di Bondone, který se na projektu krátce podílel.

Galerie Uffizi (Uffizi Gallery)

Návštěva Toskánska a zejména Florencie se neobejde bez prohlídky jedné z nejnavštěvovanějších a nejvýznamnějších galerií světa – galerie Uffizi. Dostanete se k ní přes rozlehlé náměstí Piazza della Signovria, které v minulosti představovalo centrum dění celé Florentské republiky. Budova galerie byla postavena v 16. století, avšak tehdy byla umělecká díla uložena jen v jednom patře, a to pouze pro příslušníky rodu Medicejských, kteří stavbu i díla vlastnili.

Sbírka, která později připadla Toskánsku, se postupem času tolik rozšiřovala, že ji bylo potřeba umístit i do dalších místností a podlaží, aby se pak v roce 1769 mohla zpřístupnit pro širokou veřejnost. Jednotlivá díla jsou v galerii seřazena chronologicky, aby návštěvník získal představu o postupném vývoji výtvarného umění od 13. do 18. století. Součástí expozice jsou i mistrovské kousky slavných renesančních autorů jako například Sandra Botticelliho, Giotta di Bondone, Michelangela, Leonarda da Vinci nebo Raffaella.

Starý palác (Palazzo Vecchio)

Jakmile opět dorazíte na náměstí Piazza della Signovria, určitě vás zaujme florentská radnice ukrytá za zdmi středověkého opevněného paláce Palazzo Vecchio, dříve pojmenovaném Palazzo della Signoria, a to podle středověké městské správy, které se říkalo Signoria. Jeho stavbu, která probíhala v rozmezí let 1299 a 1314, měl na starosti architekt Arnolfo di Cambio, který se podílel i na stavbě dómu Santa Maria del Fiore. Za bohatě zdobený interiér, který dodnes využívá florentská městská samospráva, můžeme naopak vděčit Giorgiovi Vasariovi, malíři a životopisci florentských umělců. Nad palácem, který připomíná středověké hradby, se tyčí 94 metrů vysoká věž, jejíž vrcholek vám umožní dohlédnout i do těch nejzazších koutů Florencie.

Starý most (Ponte Vecchio)

V nejužším místě řeky Arno, kde ji dnes překračuje legendární florentský most Ponte Vecchio, se v minulosti vystřídalo hned několik různých mostů. Současná verze, které se podařilo ustát povodně i útoky nacistů během druhé světové války, pochází z roku 1345 a je výjimečná zejména malými obchůdky lemujícími obě strany  mostu. Dříve v nich sídlili řezníci, jež měli ve středověké Florencii největší zastoupení. Pak si ale Medicejští uvědomili, že produkují příliš mnoho odpadu, který navíc doprovázel nepříjemný pach. To se pro to nejfrekventovanější místo ve městě zrovna nehodilo, a tak je v 16. století vyhodili a do prázdných obchodů nastěhovali zlatníky a klenotníky, mezi které se s rostoucím turismem vměstnalo i několik obchůdků se suvenýry a uměním.

Palác Pitti (Pitti Palace)

Jeden z největších florentských monumentů – rozlehlý, převážně renesanční palác Pitti – najdete na jižním břehu řeky Arno, nedaleko Starého mostu. Jeho původním majitelem byl místní bankéř Luca Pitti, který jej nechal postavit v roce 1457, avšak tehdy se jednalo pouze o malou část paláce, přesněji sedm prostředních oken. Za jeho současné rozměry můžeme vděčit Cosimu I. Medicejskému, který je spolu se svou ženou Eleanor v roce 1550 koupil a rozšířil na neuvěřitelných 32 000 metrů čtverečních.

V jeho prostorách se dnes nachází hned čtyři muzea – Galleria Palatina s více než 1 000 renesančními a barokními obrazy, Královské apartmány demonstrující každodenní život obyvatel paláce, Museo degli Argenti s obrovskou sbírkou stříbra a také Galleria d’Arte Moderna, jejíž exhibice se skládá z děl původem z 18. až 20. století. Při návštěvě paláce byste rozhodně neměli opomenout slavné zahrady Boboli, které jsou jednou z nejdůležitějších ukázek parku v italském stylu.

Bazilika Santa Croce

Tato nádherná bazilika stojí v čele stejnojmenného náměstí Piazza di Santa Croce, kde každý den ohromuje tisíce návštěvníků svým velkolepým, neogotickým mramorovým průčelím z 19. století. Stavba tohoto františkánského kostela, jež je v rámci tohoto řádu největším na světě, započala v roce 1295 a dodnes ve svých kaplích ukrývá ostatky mnoha významných florenťanů, včetně Michelangela, Galilea Galileiho, Machiavelliho či Leonarda da Vinci. Jakmile k ní dorazíte, určitě se nezdráhejte navštívit její interiér, i na něm se, podobně jako na většině zdejších památek, totiž podílelo několik významných umělců jako například Taddeo Gaddi, Giotto di Bondone a také talentovaný sochař Donatello.

Baptisterium San Giovanni (Baptistery of St. John)

Odhaduje se, že základy osmiboké křestní kaple, zasvěcené sv. Janu Křtiteli, byly položeny již během pozdního římského období, tedy v rozmezí 4. a 5. století, což z ní dělá nejstarší náboženskou stavbu Florencie. Svou dnešní podobu, nesoucí typický románský toskánský styl doplněný o zelené a bílé mramorové obložení, získala až na přelomu 11. a 12. století. Do kaple vedou celkem troje bronzové dveře, avšak největší ohlas sklidily ty východní, které kvůli skvěle propracovaným motivům Starého zákona nazval “rajskou branou” sám Michelangelo Buonarroti. Uvnitř se můžete kochat skvostnými mozaikami s různými křesťanskými výjevy, jimž dominuje vyobrazení Ježíše Krista na trůnu.

Bazilika sv. Vavřince (Basilica of St Lawrence)

Renesanční bazilika sv. Vavřince, italsky Basilica di San Lorenzo, je pravděpodobně tou největší náboženskou stavbou Florencie. Je totiž součástí celého klášterního komplexu, jež kromě ní tvoří i stará a nová sakristie, knihovna Laurenziana a kaple Medici, kde je pohřben Cosimo Medicejský a všichni jeho nástupci. Její stavba započala v roce 1425 a navazovala na starší kostel, který podle záznamů vysvětil svatý Ambrož již v roce 393. Budova po dlouhá léta složila jako farní kostel rodu Medicejských, díky čemuž se dočkala velké pozornosti, co se týká její výzdoby. Velkou část fresek a soch, které si dnes můžete prohlédnout v jejím interiéru, měl na starosti talentovaný sochař Donatello, pro kterého se později stala místem posledního odpočinku.

Gallerie dell’Accademia (Academy Gallery)

Druhá nejnavštěvovanější florentská Gallerie dell’Accademia byla založena v roce 1784, původně se záminkou vytvořit muzeum shromažďující díla geniálního renesančního umělce Michelangela Buonarroti. O rok dříve sem totiž byl z náměstí Piazza della Signovria přestěhován originál jeho legendární sochy s názvem David, který si tu, spolu s jeho dalšími výtvory, můžete prohlédnout. Zdejší exhibice však není věnována pouze Michelangelovi, aktuálně totiž zahrnuje i mnoho obrazů vytvořených během 13. až 16. století, a to například autory jako Sandro Botticelli, Paolo Uccello nebo Andrea del Sarto.

Náměstí Piazzale Michelangelo

Poměrně nové, vyvýšené náměstí Piazzale Michelangelo – pojmenované po autorovi sochy David, jejíž bronzová replika mu dominuje – je výsledkem návrhu architekta Giuseppe Poggi z roku 1869. Slavnou sochu obklopují i další repliky Michelangelových výtvorů, jejichž originály si můžete prohlédnout v bazilice sv. Vavřince, ty ale nejsou tím, co sem turisty tolik táhne. Pravým lákadlem je totiž jedinečný výhled na celou Florencii a všechny její nejdůležitější památky, který vám nepokazí ani špatné počasí.

Kam na výlety do okolí Florencie?

Římské divadlo a etruské hradby městečka Fiesole (Roman Theater and Etruscan Walls in Fiesole)

Pokud byste dostali chuť na pátrání po středověkých památkách, stačí vyjet ani ne 10 kilometrů za hranice Florencie a dorazíte do malého městečka Fiesole. Jeho původními obyvateli byli Etruskové, kteří tu zhruba v 9. století před naším letopočtem vytvořili velmi sofistikované město. O 600 let později sem však dorazili Římané, kteří většinu jejich památek zrekonstruovali nebo zničili, a tak tu po Etruscích zůstalo pouze kamenné obezdění. Kdyby se tak ale nestalo, tak by se dnes Fiesole nemohlo chlubit skvěle zachovalými pozůstatky římského amfiteátru a lázní, které tu vznikly těsně po jejich nástupu. Aby toho nebylo málo, při výkopech na počátku 20. století tu archeologové objevili langobardský hřbitov, pravděpodobně vybudovaný okolo 6. století našeho letopočtu.

Pisa

Také je třeba dodat, že vás odděluje jen necelá hodina cesty od města Pisa, které pravděpodobně znáte pro jeho nevydařený, avšak právě z toho důvodu velmi slavný monument známý jako Šikmá věž. Tu najdete na Náměstí zázraků (Piazza dei Miracoli), kde se mimo ni nachází i románský dóm Panny Marie Nanebevzaté (Duomo di Pisa) a kruhové baptisterium (Battistero di San Giovanni), které stejně jako věž pocházejí z 12. století. Svou návštěvu určitě věnujte i průzkumu dalších částí města, Pisa totiž patří mezi jedna z mála míst, kde i dnes potkáte mnohem víc místních obyvatel než turistů, díky čemuž si stále zachovává svou osobitou atmosféru.

Ve Florencii se setkává vše, pro co Itálie získala svůj šarm a jedinečnost. Při procházkách mezi nádhernými historickými budovami jistě i vy pocítíte atmosféru 15. století, kdy se to tu jen hemžilo vynálezci, spisovateli, architekty, sochaři a malíři, bez kterých by se výtvarné umění, literatura i architektura nejspíš ubíraly zcela jiným směrem, než jak je známe dnes.

Předchozí článekFamagusta na Kypru – památky, zajímavá místa a tipy na výlety
Další článekSplit v Chorvatsku – zajímavá místa, památky a tipy na výlety