Modrá obloha a oceán | topntp/123RF.com

Nejmodřejší obloha aneb proč stále objevovat svět?

Znáte to, říká to snad každý. Nejlepší prý je, když se nám práce stane koníčkem. U mě je to naopak, já jsem si ze záliby udělal zaměstnání. Pohodlné, i když trochu riskantní. Posedlost cestováním...
Pojištění před cestou | kittisaktaramas/123RF.com

Pojištění před cestou aneb „Survival“ znamená přežít

Můžete být vybaveni sebelíp, vycvičeni na úrovni britských SAS, být supermanem mezi supermany, ale přesto vás může i v civilizovaném světě zaskočit maličkost – nemoc, úraz. K přežití takové lapálie je ale kromě vůle...
Výbava na cesty | urfingus/123RF.com

Rady, jak se nenechat okrást během cestování

Jednou z negativních stránek cestování je množství kapsářů na nádražích, tržištích a frekventovaných místech a dopravních prostředcích všech světových velkoměst, Prahu z toho nevyjímaje. Nejosvědčenějším způsobem je nedat příležitost a minimalizovat rizika. Co se týká ochrany...
Výšlap na horu | paraalex/123RF.com

Co je horská nemoc a jak jí předcházet?

Vzduch, který dýcháme, obsahuje 20,9 % kyslíku, 78,09 % dusíku a 1,01 % ostatních plynů, jako jsou argon, neon, helium a kysličník uhličitý. Toto složení je stejné, ať se nacházíme u moře či ve...
Letní horská turistika | kapu/123RF.com

Jak snížit riziko při letní horské turistice?

Nejvyšší horou České republiky je Sněžka s nadmořskou výškou 1602 metrů. To znamená, že jsme národem, který v podstatě nemá, a tudíž ani příliš nezná hory, přestože do opravdových velehor Alp a Dolomit to...
Vycházet s lidmi | file404/123RF.com

Při cestování vycházejte dobře s místním obyvatelstvem

Anglie je země tradic a slušného chování. Buďte zdrženliví a chovejte se nenápadně. Neprojevujte pokud možno žádné své city. Na zdvořilostní otázku „How do you do?“ odpovězte zopakováním otázky, která si neříká o odpověď....