Mapa Toga – kde leží Togo?

1183

Togo je menší stát na západě afrického kontinentu, který získal nezávislost na Francii v roce 1960. Ačkoli tuto zemi nesužuje žádný válečný konflikt, politicky je poněkud nestabilní a rizikem může být i vyšší pouliční kriminalita. Příliš turistů sem proto nemíří. V zemi se nachází několik národních parků, nicméně žádný z nich není považován za příliš významný. Togo leží u Atlantského oceánu, takže tu lze relaxovat na plážích u moře, nicméně rizikem může být silný spodní proud.

Za vidění určitě stojí vodopády Cascades d‚Akrowa, které se nalézají na hranicích s Ghanou. Z turistického hlediska je ovšem významné především místo na hranicích s Beninem, jež je známé jako Koutammakou. Jedná se o kulturní krajinu v regionu Kara s rozlohou 500 km2, v níž žijí animisté z kmene Tammariů (také Batammariba), a to v opevněních vesnicích s hliněnými válcovitými věžemi. Stále přitom udržují původní tradice a mytologii.

Kde leží Togo – poloha a základní geografické informace o Togu

Togo neboli Tožská republika je pruh země na tzv. Zlatonosném pobřeží, jehož jižní část omývají vody Guinejského zálivu. Pobřeží tvoří nížiny, jejichž součástí jsou i bažiny a laguny. Směrem na severu se ovšem terén zvyšuje, takže ve střední části převažuje hornatý charakter. V zemi, která má souřadnice 8°15′ severní šířky a 1°11′ východní délky, rostou i tropické deštné pralesy, ačkoli pomalu ustupují plantážím. Samotný sever země pak pokrývá savana. Togo se člení na pět regionů.

Sousední země:

  • Ghana
  • Burkina Faso
  • Benin

Togo má rozlohu 56 785 km2 a žije tu zhruba 8 milionů obyvatel, z nichž se téměř polovina hlásí ke křesťanství, ačkoli jsou stále ještě hojně zachovány tradiční víry. Desetina Tožanů žije v hlavním městě Lomé (přes 800 tisíc obyvatel). To se nachází na samotném jihu země, tedy u Guinejského zálivu. V minulosti se jednalo o krásné město, aktuálně ovšem jeho sláva poněkud upadá.

Poblíž Lomé se nachází jezero Lac Togo, které přeje vodním sportům. Na jeho severozápadním pobřeží leží město Togoville. Jedná se o centrum kultury vúdú. Ostatně celé Togo je považováno vedle Beninu za jednu z kolébek tohoto synkretického náboženství. Nejvyšším vrcholem země je Mont Agou, který se nachází na jihozápadě Toga, měří ovšem pouze 986 metrů.

Předchozí článekMapa Tchaj-wanu – kde leží Tchaj-wan?
Další článekMapa ostrova Tonga – kde leží Tonga?