Mapa Toga – kde leží Togo?

0
786

Togo je menší stát na západě afrického kontinentu, který získal nezávislost na Francii v roce 1960. Ačkoli tuto zemi nesužuje žádný válečný konflikt, politicky je poněkud nestabilní a rizikem může být i vyšší pouliční kriminalita. Příliš turistů sem proto nemíří. V zemi se nachází několik národních parků, nicméně žádný z nich není považován za příliš významný. Togo leží u Atlantského oceánu, takže tu lze relaxovat na plážích u moře, nicméně rizikem může být silný spodní proud.

Za vidění určitě stojí vodopády Cascades d‚Akrowa, které se nalézají na hranicích s Ghanou. Z turistického hlediska je ovšem významné především místo na hranicích s Beninem, jež je známé jako Koutammakou. Jedná se o kulturní krajinu v regionu Kara s rozlohou 500 km2, v níž žijí animisté z kmene Tammariů (také Batammariba), a to v opevněních vesnicích s hliněnými válcovitými věžemi. Stále přitom udržují původní tradice a mytologii.

Kde leží Togo – poloha a základní geografické informace o Togu

Togo neboli Tožská republika je pruh země na tzv. Zlatonosném pobřeží, jehož jižní část omývají vody Guinejského zálivu. Pobřeží tvoří nížiny, jejichž součástí jsou i bažiny a laguny. Směrem na severu se ovšem terén zvyšuje, takže ve střední části převažuje hornatý charakter. V zemi, která má souřadnice 8°15′ severní šířky a 1°11′ východní délky, rostou i tropické deštné pralesy, ačkoli pomalu ustupují plantážím. Samotný sever země pak pokrývá savana. Togo se člení na pět regionů.

Sousední země:

  • Ghana
  • Burkina Faso
  • Benin

Togo má rozlohu 56 785 km2 a žije tu zhruba 8 milionů obyvatel, z nichž se téměř polovina hlásí ke křesťanství, ačkoli jsou stále ještě hojně zachovány tradiční víry. Desetina Tožanů žije v hlavním městě Lomé (přes 800 tisíc obyvatel). To se nachází na samotném jihu země, tedy u Guinejského zálivu. V minulosti se jednalo o krásné město, aktuálně ovšem jeho sláva poněkud upadá.

Poblíž Lomé se nachází jezero Lac Togo, které přeje vodním sportům. Na jeho severozápadním pobřeží leží město Togoville. Jedná se o centrum kultury vúdú. Ostatně celé Togo je považováno vedle Beninu za jednu z kolébek tohoto synkretického náboženství. Nejvyšším vrcholem země je Mont Agou, který se nachází na jihozápadě Toga, měří ovšem pouze 986 metrů.

Přidat komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here