Mapa Egypta – kde leží Egypt?

4334

Egypt je státem na severovýchodě afrického kontinentu. Ačkoli se už mnoho staletí jedná o arabskou zemi, její minulost je daleko pestřejší. Vznikla tu např. jedna z nejstarších civilizací světa (vedle Mezopotámie a Indie), na kterou upomíná mnoho historických památek. Jde především o pyramidy v Gíze či Velkou sfingu, jež se nachází na tomtéž místě (konkrétně před Rachefovou pyramidou). Na jihu země je to potom město Luxor s komplexem Karnak či s Údolím králů.

Mezi nejzajímavější památky z mladší historie Egypta lze počítat klášter sv. Kateřiny na Sinajském poloostrově, případně staré islámské město Káhira. Návštěvníci ze zahraničí často míří do této severoafrické země také za relaxací, a to na pobřeží Středozemního a Rudého moře.

Kde leží Egypt – poloha a základní geografické informace o Egyptu

Egypt představuje hranici mezi Afrikou a Asií, ostatně i proto bylo toto území z historického hlediska tak významné. Podmínku tu jsou ovšem poměrně nehostinné, neboť většinu území tvoří poušť Sahara, tedy největší poušť světa. Tu ovšem protíná řeka Nil, a tak ji dělí na východní část, tvořenou Arabskou pouští, která je hornatější, a západní část, jíž tvoří Libyjská poušť. Egypt se nachází na souřadnicích 27° severní šířky a 29° východní délky.

Sousední země:

  • Libye
  • Súdán
  • Izrael

Egypt disponuje rozlohou 1 010 408 km2 a žije zde téměř 98 milionu obyvatel. To z něj mj. činí 14. nejlidnatější zemi světa. Hned 9,7 milionu lidí žije v hlavním městě Káhiře, která jako taková existuje až od 10. století po Kr. Z hlediska egyptské historie se tedy jedná o poměrně mladou aglomeraci. Navíc musíme doplnit, že Egypťané nikdy nebyli obyvateli pouště, jak se mnozí lidé mylně domnívají.

99 % lidí žije v údolí a deltě Nilu, což platilo od nepaměti. Tato řeka je s délkou 6 853 km druhou nejdelší na světě po Amazonce. V samotném Egyptě přitom disponuje délkou 1 600 km. Nejvyšší hora země se rozkládá na Sinajském poloostrově. Jde o horu sv. Kateřiny, jejíž nejvyšší vrchol se nachází ve výšce 2 637 m. Na tomto poloostrově se navíc k nebi tyčí i biblická hora Sinaj, na které dal údajně Bůh desatero přikázání Mojžíšovi.

Předchozí článekMapa Demokratické republiky Kongo – kde leží?
Další článekMapa Kanady – kde leží Kanada?