Fauna a flóra ve Španělsku

3571
Španělské vinice | phbcz/123RF.com
Španělské vinice | phbcz/123RF.com

Fauna ve Španělsku

Španělsko je značně rozlehlé, s velkými výkyvy nadmořské výšky i srážek. V Pyrenejích potkáme spíše horskou faunu, na pobřeží a na severu středoevropskou a na jihu již severoafrickou. Samostatnou kapitolou jsou ostrovy, zejména Kanárské ostrovy.

Suchozemská fauna je určitě zajímavá výskytem savců, s ohledem na teplé podnebí je však významný také výskyt větších plazů a početného hmyzu. Mezi běžné zástupce samozřejmě patří menší savci jako různí hlodavci, veverky, zajíci, jezevci a na jihu i dikobraz. Z větších savců jsou významní divočáci, kamzíci a kozorožci. Raritou je jediná evropská opice magon bezocasý, která žije na Gibraltaru. Z šelem se vyskytují lasičky, kuny, lišky, vlci, šakali, vzácný rys pardálový a medvědi. Většina šelem však žije v málo obydlených a odlehlých oblastech. Na jihu Španělska a zejména na ostrovech se vyskytuje celkem pestrá škála hadů a plazů, včetně některých větších afrických druhů.

Ve Španělsku se vyskytuje přes 500 druhů ptáků, zasahují sem některé teplomilné druhy a zároveň zde někteří ptáci přezimují. Hojné je samozřejmě vodní a mořské ptactvo s kachnami, lyskami, labutěmi, racky, buřňáky a mnoha dalšími druhy. Zejména v horách lze narazit na několik druhů orlů a supů, ve vnitrozemí pak na různé křepelky a kury.

Španělské řeky jsou poměrně bohaté rybami, i proto zde je rybolov velmi populární. Z běžných druhů lze narazit na pstruhy, lososy, ostroretky, plotice, vzácnější jsou jeseteři a parmice. Z mořských druhů jsou samozřejmě nejzajímavější tresky, makrely a tuňáci. Z dalších mořských živočichů jsou hojné různé druhy mlžů a plžů, krabi, tuleni, delfíni a velryby. Rybolov je tradiční součástí španělského hospodářství a dodnes má svůj význam.

Flóra ve Španělsku

Španělsko je rozsáhlé a obsahuje několik různých klimatických oblastí, od vysokých hor, přes teplé a vlhké příbřežní oblasti, suché vnitrozemí až po velmi teplý jih a Kanárské ostrovy. Vyskytuje se zde přes 8000 druhů flóry, od středoevropské až po vyloženě africkou.

Původně byl zřejmě celý Iberský poloostrov pokryt lesním a křovinatým porostem, v současnosti je však rostlinný pokryv vyjma nejvyšších horských oblastí a několika velmi suchých míst druhotný. Značnou část rozlohy zabíraly a částečně dodnes zabírají pastviny. Zbytek pokrývají listnaté lesy a macchie. V lesích dominují zejména duby zimní, cesmínolisté a korkové, místy také borovice. Ve vyšších polohách se vyskytují více buky a jedle. Naopak v jižních oblastech a na Kanárských ostrovech lze narazit i na eukalypty, palmy, agáve a další subtropické rostliny.

Macchie či jejich sušší verze garriga jsou porosty tvrdolistých a poměrně suchomilných keřů a bylin. Typický je výskyt dubů cesmínolistých a kermesových, dále zde roste myrta, rozmarýn, levandule a cibulovité byliny. Tyto porosty vznikly zejména nadměrným zpásáním a dnes tvoří typický porost mnoha oblastí.

V přímořských oblastech s větším množstvím vláhy probíhá poměrně intenzivní pěstování ovoce a zemědělských plodin. Mezi oblíbené plodiny patří víno, olivovníky či korkové duby, na jihu lze také spatřit jediné evropské datlovníky.

Na jihu v Andalusii se vyskytují vyloženě stepní oblasti (estapas), které jsou pokryty především suchomilnými trávami a bylinami. Opravdovou krásu těchto oblastí si vychutnáte jedině po vzácných deštích, kdy celá step rozkvete. V létě naopak stepi přechází do téměř pouštní krajiny.

V nejvyšších polohách se potkáte s horskými močály a alpinskými společenstvy. Většina pohoří je spíše suchá a dominují zde především horské rostliny, mechy a lišejníky.

Předchozí článekItalská kultura – slavné italské osobnosti a obyvatelstvo
Další článekHistorie Španělska – stručné dějiny od vzniku až po současnost