Architektonické skvosty staré Gruzie

1575
Mccheta v Gruzii | roxichka25/123RF.com
Mccheta v Gruzii | roxichka25/123RF.com

Architektonické skvosty staré Gruzie – chrámy Džvari a Sveti Cchoveli ve Mcchetě.

Na soutoku řeky Kury a Argavi v Gruzii se rozkládá starobylé město Mccheta. Leží v překrásné krajině náhorní plošiny na tzv. Vojenské gruzínské cestě, kterou projelo v minulosti mnoho našich turistů, horolezců či cestovatelů. Obdivovali nádheru Velkého Kavkazu ale i nesmírně rozmanité památky stovek kavkazských národů, jež se utvářely za staletí a tisíciletí vývoje.

Jednou z mnoha historických perel na náhrdelníku Kavkazu je právě toto město, roztroušené po pahorcích. Město má nesmírně bohatou historii. Bylo centrem řeckořímské kultury Iberie.Od 4. do 5.století před naším letopočtem tu sídlili iberští králové a Mccheta byla hlavním městem země Kartli. Vlastně to byla zpočátku města dvě. Mccheta a Armazi.
Města ležela naproti sobě na pravém a levém břehu řeky Kury. V 1. století př. n. l. města splynula v jediný velký opevněný celek. Po léta se tu provádějí archeologické vykopávky jež odhalují neustále nové a nové antické nálezy . Kromě spousty cenných architektonických památek městu vévodí dvě stavby.

První je nejdokonalejší z gruzínských ranně křesťanských chrámů, chrám Džvari. Chrám Kříže, protože džvari znamená gruzínsky kříž. Je to typická symbolika křesťanského stavitelství, jež v chrámu určuje nejen vnitřní prostor, ale i vnější vzhled. Patří podle znalců k nejskvělejším výtvorům celého středověkého světa. Chrám byl postaven na místě dřívější pohanské svatyně, jež byla ve 4. stol.nahrazena dřevěným křížem na kamenném podstavci. Tento symbol křesťanství byl viditelný z údolí Kury i Argavi a vytvářel jakési centrum krajiny.

Klášter Džvari nad městěm Mccheta v Gruzii | cescassawin/123RF.com
Klášter Džvari nad městěm Mccheta v Gruzii | cescassawin/123RF.com

Asi koncem 6. století král Guaram nechal postavit nedaleko kříže kapli, jejíž zbytky se dochovaly dodnes. Nazývá se malý chrám Džvari. Syn krále Guarama Stephan I. nechal vybudovat těsně u kříže velký chrám. Kříž měl ovšem stát uprostřed celého areálu, takže umístění chrámu bylo velmi obtížné. Ovšem stavitelé se dokázali dokonale s tím vyrovnat a chrám získal zvláštní půvab.

Je tu dokonale skloubeno stavitelské umění Předního východu s tradicemi lidového stavitelství. Mimo obvyklého plastického zvýraznění dveří a oken jsou uplatněny i desky s figurálními reliéfy.Použití plastik nebylo v 7. století v gruzínské architektuře běžné. Proto také reliéf kříže jež nesou dva andělé v medailonu nad vchodem se řadí k vrcholům stavebně plastického díla ranného feudalismu.

Chrám Džvari má v dějinách vývoje gruzínském architektury obdobný význam, jaký měla v byzantské kultuře Hagia-Sophia v Cařihradě, postavená asi o padesát let dříve.
Od chrámu je překrásný rozhled do obou údolí řek a na zasněžené vrcholky Kavkazu. Přímo naproti přes řeku stojí katedrála Sveti -Cchoveli. Byla postavena v létech 1010 – 1029 v rezidenci gruzínského katholikose ve Mcchetě zpočátku jako národní svatyně, později byla pohřebním chrámem gruzínských králů.

Katedrála Sveticchoveli ve městě Mccheta v Gruzii | gelia/123RF.com
Katedrála Sveticchoveli ve městě Mccheta v Gruzii | gelia/123RF.com

Je to největší středověká stavba v Gruzii. Předchůdcem katedrály byl malý dřevěný chrám,patrně první křesťanský chrám v zemi. Překlad Sveti-Cchoveli znamená živý sloup, což je odvozeno z legendy, kdy prý tu stál cedr který měl schopnost uzdravovat lidi. Z tohoto cedru je prý zhotoven i jeden trám v katedrále.

Koncem 14. století byla katedrála silně poškozena z příkazu Timúra -Tamerlána. Počátkem 15. století byla opravena gruzínským králem země Kartli, Alexandrem I. V 19. století byly přemalovány fresky v apsidě. Vůbec různých přestaveb bylo v historii katedrály hodně.

Přečtěte si i o dalších významných památkách v Gruzii.

Autor: Ing. Jaroslav Hladík

Předchozí článekVyšehradský hřbitov a Slavín – místa věčné vzpomínky
Další článekJsme opravdu už ve vyspělé Evropě?