Zajímavosti Tanzanie – památky a zajímavá místa k navštívení

5891

Název Tanzanie je složen z názvů dvou států, které zemi dnes utváří, tedy Tanganiky a Zanzibaru. Země leží na východním pobřeží ve středním pásu Afriky v oblasti velkých jezer. Hlavním městem je Dodoma a sousedící země tvoří Keňa, Uganda, Rwanda, Burundi, Kongo, Zambie, Malawi a Mosambik. Tanzanie je velice rozmanitou zemí, která má co nabídnout téměř každému cestovateli.

Zajímavosti o Tanzanii

  • Na území státu se hovoří více než 100 jazyky.
  • Jedná se o jedno z nejdéle osídlených míst světa.
  • Nejvyšší hora země, Kilimandžáro, je zároveň nejvyšším bodem celého kontinentu. Dosahuje výšky 5 895 metrů nad mořem.
  • Nejnižší bod se nachází na dně jezera Tanganika, které ve své maximální hloubce klesá až k 697 metrům pod mořskou hladinu.

Zajímavá místa a památky v Tanzanii

Město Dar es Salaam

Dar es Salaam bylo kdysi hlavním městem, dnes se jedná o největší město celého státu. Zajímavostí je, že i nadále zde sídlí většina vládních budov. Mezi místa, která stojí za návštěvu, patří Národní muzeum (National Museum of Dar es Salaam), věnované historii Tanzanie. Jsou zde vystaveny například kosti Australopitéka východoafrického, které byly nalezeny v oblasti rokle Olduvai. Dále pak stojí za návštěvu Muzeum vesnice (Village Museum), kde naleznete vystavené chatky 16 různých etnických skupin Tanzanie. Nedaleko muzeí se pak nachází také botanické zahrady, kde můžete vidět tropické rostliny a stromy. Město Dar es Salaam se nachází na pobřeží, takže zde narazíte také na krásné pláže. Zvláště populárním místem pro šnorchlování, plavání a opalování se je pak mořská rezervace Dar es Salaam Marine Reserve.

Rokle Olduvai (Olduvai Gorge)

Toto místo je jedním z nejvýznamnějších světových nalezišť. Nachází se v severní části země na planině Serengeti a jedná se o kaňon hluboký přibližně 100 metrů a dlouhý přes 40 km. Došlo zde k nálezům nejstarších předchůdců moderního člověka, hominidů. V minulosti se zde nacházelo jezero a v jeho okolí byla bujná vegetace. Jezero tak sloužilo jako úkryt i jako zdroj obživy. V roce 1959 zde byly nalezeny pozůstatky Australopitéků a Homo habilis.

Zanzibar

Zanzibar se skládá z několika menších ostrůvků. Největšími ostrovy jsou Unguja (který je neformálně označován přímo jako Zanzibar) a Pemba. Hlavním městem Zanzibaru je Zanzibar City, jehož historické centrum, Kamenné město (Stone town), je na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Ostrov je známý pro svá koření, zejména pak hřebíček, muškátový oříšek, skořici a pepř. Je také domovem Guerézy zanzibarské, Ženetky zanzibarské a také pravděpodobně již vyhynulého zanzibarského leoparda. Ostrov Pemba je zase domovem Kaloně pembského. Opomenout samozřejmě nemůžeme ani krásné tyrkysové pláže, bez kterých si Zanzibar snad ani nelze představit.

Jezero Manyara (Lake Manyara)

O tomto mělkém jezeře prohlásil už Ernest Hemingway, že je tím nejkrásnějším jezerem v Africe. Je obklopeno různorodou krajinou a mnoha druhy zvěře. Jezero je národním parkem (Lake Manyara National Park) a jeho vody jsou zásadité (s pH okolo 9,5), nicméně toto pH se může měnit vlivem ročních období. Ze zvířecí říše zde pak máte největší šanci vidět paviány, ale také býložravce, jako hrochy, slony, pakoně, žirafy, či prasata bradavičnatá. Na své si přijdou také pozorovatelé ptactva, protože na jezeře mohou spatřit plameňáky, orly chocholaté či ledňáčky šedohlavé. Zajímavostí mohou být také obří fíkovníky rostoucí v okolí.

Kilwa Kisiwani

Tato oblast byla centrem středověkého sultanátu Kilwa, který se rozprostíral po celém svahilském pobřeží. Společně s nedalekým kamenným městem Songo Mnara je Kilwa Kisiwani vedena na Seznamu světového dědictví UNESCO. Za návštěvu zde také stojí Velká kongregační mešita Kilwa (Great Mosque of Kilwa), která byla postavená pravděpodobně v 10. století. Zajímavou stavbou je také nedaleký palác Husuni Kubwa (Palace of Husuni Kubwa), který nechal postavit ve 14. století Sultán al-Hasan ibn Sulaiman.

Natronové jezero (Lake Natron)

Toto jezero se nachází na severu Tanzanie. Jeho zvláštností je, že má pH větší než 10, a teplota vody dosahuje až 60 °C. Vysoké pH se zde vyskytuje důsledkem vypařování a vysoké koncentrace uhličitanu sodného. Jezero se rozkládá na 600 km² a na jeho povrchu přežívají sinice, které zbarvují jezero do červena. Natronové jezero je významným hnízdištěm plameňáků (nachází se jich zde až 2,5 milionu).

Kilimandžáro (Mount Kilimanjaro)

Nejvyšší horu Afriky se každý rok snaží zdolat několik desítek tisíc osob a jen přibližně jedné třetině z nich se to podaří. Pokud si troufnete na výstup na její vrchol, čeká vás velice rozmanitá cesta. Na Kilimandžáru narazíte na všechno od obdělávané půdy, přes deštný prales a pustinu, až po arktický vrcholek. Zajímavostí je, že na nejvýše položeném vrcholku Uhuru (ve výšce 5 895 m n. m.) na vulkánu Kibo se v dřevěné krabici nachází kniha, do které každý, kdo horu úspěšně zdolal, zaznamenává své dojmy. Kromě vulkánu Kibo se na Kilimandžáru nachází také vulkány Mawenzi a Shira, které jsou ale na rozdíl od vulkánu Kibo již vyhaslé.

Národní park Serengeti (Serengeti National Park)

V tomto parku dochází k jedné z největších migrací savců po pevnině. Žije zde opravdu velká populace lvů, díky čemuž se zde naskýtá jedinečná možnost pozorovat lví smečky ve volné přírodě. Mimo lvů zde ale žije také dalších přibližně 70 druhů velkých savců500 druhů ptactva. Běžně zde narazíte třeba na pakoně žíhané, gazely, zebry či buvoly. Důvodem této rozmanitosti je rozmanitost samotné oblasti, ve které bychom našli lesy, bažiny i travnaté pláně.

Viktoriino jezero (Lake Victoria)

Viktoriino jezero se rozkládá na necelých 70 000 km2, nachází se na něm mnoho ostrovů a najdeme v něm více než 200 druhů ryb. Pro oblast jsou ekonomicky nejvýznamnější tilápie, ale narazit zde můžeme třeba i na méně obvyklou mouchu tse-tse, která se vyskytuje především na pobřeží a ostrovech. U jezera žijí také savci, jako hroši, mangusty, vodušky či bahnivci, a plazi, jako krokodýli či želvy. Většina pobřeží je nízko položená a písčitá, pouze západní břeh je vysoký a prudký. Zajímavostí je, že se u východních břehů těží zlato a diamanty.

Chráněné území Ngorongoro (Ngorongoro Conservation Area)

Chráněné území Ngorongoro bylo odděleno od národního parku Serengeti a v roce 1979 bylo zapsáno na Seznam světového přírodního dědictví UNESCO. Od roku 2010 je zapsáno zároveň také jako kulturní dědictví. Ngorongoro je pojmenováno podle stejnojmenného kráteru, resp. sopečné kaldery, v jejíž oblasti žije například velice vzácný nosorožec černý. Kromě bohaté fauny zde v rokli Olduvai najdeme také výše zmíněné archeologické a paleontologické naleziště.

Tanzanie je velice zajímavým státem, který uspokojí i náročné cestovatele. Narazit zde můžete nejen na opravdu velké množství druhů zvěře, ale také na velice nezvyklé památky a přírodní úkazy, které byste jinde hledali jen stěží. A potom všem dobrodružství si ještě máte možnost odpočinout na jeho nádherných tyrkysových plážích.

Předchozí článekZajímavosti ve Slovinsku – zajímavá místa a památky k vidění
Další článekKam v Soči v Rusku – zajímavosti, památky a zajímavá místa k navštívení