Kam v Jeruzalému – zajímavá místa a památky k vidění

8406
Pohled na Jeruzalém v Izraeli | jvdwolf/123RF.com
Pohled na Jeruzalém v Izraeli | jvdwolf/123RF.com

Jeruzalém je se svými více než 800 000 obyvateli největším městem Izraele. V Jeruzalémě sídlí izraelský prezident, vláda i parlament. Přesto není Jeruzalém jednoznačně hlavním městem. Někteří totiž jako hlavní město uznávají Tel-Aviv. K nepřehlednosti přispívá také palestinská vláda, která o Jeruzalém usiluje a ráda by ho přijala za své hlavní město. Do budoucna by rádi získali minimálně východní část města. Nejasná politická situace však ani v nejmenším neodrazuje turisty, kteří se vydávají poznávat krásy tohoto tajemného města, kde se prolínají tři náboženství.

Jeruzalém je označován za jedno z nejposvátnějších míst na zemi, kam za uplynulá tisicíletí došly miliony věrných poutníků. Vypravte se sem i vy a poznejte neopakovatelnou atmosféru plnou emocí a spirituálních zážitků ve městě plném krásných architektonických památek a jedinečných míst. Unikátní vzhled města vytvářejí muslimské, židovské i křesťanské budovy, které najdete zejména ve Starém městě.

Staré město Davidovo – kam se podívat?

Archeologické naleziště v městě Davidově v Jeruzalémě | sopotniccy/123RF.com
Archeologické naleziště v městě Davidově v Jeruzalémě | sopotniccy/123RF.com

Staré město nebo také Davidovo město se nachází v samém srdci Jeruzaléma, kde je obklopeno zdí a rozděleno do čtyř částí. Těmi jsou židovská, arménská, křesťanská a muslimská. Ve Starém městě se nacházejí důležitá svatá místa třech hlavních náboženství – židovská Zeď nářků, křesťanský Chrám Božího hrobu a muslimský Skalní dóm na Chrámové hoře. Celé Staré město je doslova zastavěno významnými náboženskými památkami. Užijte si procházku těmito uličkami, kde máte celou historii jako na dlani. Mějte jen na paměti, že se procházíte velmi ortodoxními čtvrtěmi a nezapomeňte tomu uzpůsobit své oblečení.

Západní zeď

Zeď nářků v Jeruzalémě | kobby_dagan/123RF.com
Zeď nářků v Jeruzalémě | kobby_dagan/123RF.com

Když byla tato zeď asi před dvěma tisíci lety postavena, neměla plnit žádnou náboženskou funkci. Jednalo se pouze o opěrnou zeď Chrámové hory, kde stával židovský chrám. Ten byl však zničen a jeho přesná poloha ztracena. Židé se obávali, aby omylem nevstoupili na půdu starobylé svatyně chrámu, kam smějí pouze velekněží a raději se Chrámové hoře vyhýbali. Začali se tak modlit k poslednímu zbývajícímu prvku původní stavby, kterým byla tato zeď. Od té doby se zeď stala poutním místem Židů, kteří sem chodili truchlit a naříkat kvůli zničení chrámu. Z tohoto důvodu je stavba známá jako Zeď nářků. Prostor před zdí je rozdělen na dvě části. Menší jižní část je určená ženám, větší severní část mužům. Pokud přijdete ke zdi blíže, jistě si všimnete, že v trhlinách jsou zastrkány různé papíry. Někteří lidé totiž věří, že modlitby vložené mezi kameny mají větší šanci na vyslyšení.

Chrám Božího hrobu

Chrám Božího hrobu v Jeruzalémě | rndms/123RF.com
Chrám Božího hrobu v Jeruzalémě | rndms/123RF.com

Tento nejdůležitější křesťanský kostel se nachází na hranici křesťanské a muslimské čtvrti. Budova sama o sobě nepůsobí nikterak výjimečně, ale křesťanští poutníci, kteří sem po staletí proudili, aby se zde pomodlili, z ní výjimečné místo bezesporu udělali. Chrám je postaven na místě biblické Golgoty, kde byl údajně ukřižován a následně vzkříšen Ježíš Kristus. Kostel je posledním bodem Křížové cesty (Via Dolorosa), která je hojně navštěvovaným místem věřícími z celého světa i turisty.

Skalní dóm na Chrámové hoře

Skalní dóm na Chrámové hoře | jvdwolf/123RF.com
Skalní dóm na Chrámové hoře | jvdwolf/123RF.com

Tato impozantní muslimská stavba s obrovskou zlatou kopulí je nejen dominantou Jeruzaléma, ale také jedním z nejvíce fotografovaných objektů na zemi. Chrámová hora, na které je dóm postaven je posvátným místem nejen pro muslimy, kteří věří, že odsud vystoupal prorok Mohammed k nebi, ale také pro Židy, kteří jsou přesvědčeni, že zde se Abraham rozhodl k obětování svého syna. Ještě před dómem na tomto místě stával židovský chrám, který však byl zničen. Skalní dóm je stavbou, jejímž úkolem bylo dát najevo velkolepost Islámu. Při stavbě bylo použito ryzí zlato i krásné mozaiky. Existuje devět bran, které na Chrámovou horu vedou. Nemuslimům je však přístupná pouze jedna z nich a přístup do Skalního dómu je odepřen úplně. Úchvatný je však i pohled zvenku.

Pokud se rozhodnete navštívit některou z těchto významných náboženských památek, mějte s sebou připraven svůj pas, který je v některých případech vyžadován. Dále budete muset projít bezpečnostní kontrolou, kde dohlížejí na správné oblečení. Nezapomeňte mít zakrytá ramena, záda, nohy a samozřejmě dekolt.

Další zajímavá místa ve Starém městě:

Citadela

Citadela v Jeruzalémě | sepavo/123RF.com
Citadela v Jeruzalémě | sepavo/123RF.com
 • Citadela, známá také jako Věž Davidova, stojí na vyvýšeném místě, odkud poskytuje úchvatný výhled na Staré město
 • v minulosti používána jako palác Heroda Velikého, později palác Římanů či křižáků
 • v současné době zde sídlí impozantní muzeum dějin Jeruzaléma, které v chronologicky uspořádaných výstavách vypráví příběh města od roku 2000 př.n.l. až do roku 1948
 • na nádvoří se pořádají populární noční promítání, která zahrnují 45 minut zvukové a světelné show představující historii města

Trhy ve Starém městě

Trhy ve Starém městě v Jeruzalému | efesenko84/123RF.com
Trhy ve Starém městě v Jeruzalému | efesenko84/123RF.com
 • najdete je v arménské čtvrti Starého města
 • návštěva místních trhů je nezapomenutelným zážitkem, kde poznáte unikátní podobu města
 • můžete zde nakoupit arménskou keramiku, šperky, oblečení, koberce a řadu dalších suvenýrů

Olivová hora

Pohled na Olivovou horu v Jeruzalémě | naxaso/123RF.com
Pohled na Olivovou horu v Jeruzalémě | naxaso/123RF.com
 • Olivová nebo též Olivetská hora se nachází na východ od Starého města
 • najdeme zde řadu důležitých křesťanských míst a kostelů, které nesou název po významných biblických postavách – např. Kostel Máří Magdaleny či Abrahamův kláštěr

Nové město – co vidět?

Není to jen Staré město, které skrývá krásná místa. Několik takových najdete i v Novém městě. Výstavba této části města s řadou židovských čtvrtí započala v 19. století. Některé z těchto čtvrtí si zachovaly své původní kouzlo a jen obyčejná procházka touto částí města je opravdovým zážitkem. Postupem času zde vznikly různé kolonie a unikátní lokality, kde se sdružují lidé z celého světa a mísí se zde různé kultury. V této části města naleznete moderní budovu Nejvyššího soudu, unikátní biblickou zoologickou zahradu či památník Yad Vashen.

Yad Vashem

Hlavní vchod do Yad Vashem v Jeruzalémě | dbajurin/123RF.com
Hlavní vchod do Yad Vashem v Jeruzalémě | dbajurin/123RF.com
 • unikátní památník věnovaný židovským obětem holocaustu, který je zároveň muzeem
 • v jedné ze síní jsou zaznamenána jména a osobní údaje milionů obětí
 • oběti, jejichž jména nejsou známa, jsou uctěny v jiné ze síní
 • vedle hrobky, kde je uložen popel obětí, plápolá věčný plamen a do země jsou zde vyryta jména nejhorších koncentračních táborů
 • v muzeu jsou vystaveny nejrůznější exponáty, včetně jednoho z původních vagonů, které sloužily k přepravě do táborů
 • najdeme zde také dětský památník, synagogu či muzeum umění

Jeruzalém je velmi rozmanitým místem, které spojuje různá náboženství, kultury i tradice a kde se biblické i jiné náboženské příběhy plynule prolínají s každodenní realitou. Ať už věříte v jejich pravdivost či jsou pro vás pouhými legendami, procházku městem a prohlídku chrámů víry si jistě užijete. Někdy přeci není od věci trochu se zasnít a přenést se do časů dávno minulých, i kdyby snad byly jen smyšlené.

Předchozí článekRabat v Maroku – zajímavá místa a památky aneb kam se vydat?
Další článekŠpanělská Valencie z Prahy za 1550 Kč