Dovolená v Palmýře v Sýrii – zajímavá místa, památky a tipy na výlety do okolí

0
585

Na území občanskou válkou zmítané Sýrie se nachází množství významných míst a měst, z nichž řada je zapsána na Seznamu světového kulturního dědictví. Mezi tato města patři i krásná Palmýra ležící přibližně 200 km od Damašku, která vždy byla cílem řady turistů putující do této blízkovýchodní země situované v jihozápadní Asii.

Návštěvníky lákají zejména pozůstatky starobylého antického města, které se zde nacházejí. Palmýra má za sebou velmi bohatou historii, během níž byla například součástí Římské říše. Nejstarší z archeologických nálezů objevených v Palmýře pocházejí již z období mladší doby kamenné. Zejména v dobách největší slávy Hedvábné stezky se jednalo o velmi bohaté a prosperující město, jehož obyvateli byli mimo jiné i významní obchodníci. Právě z tohoto období pochází řada významných staveb. Ačkoliv během působení Islámského státu, který se města zmocnil během roku 2015, bylo několik památek poničeno, stále zde toho zůstává mnoho obdivu. Snad to bezpečností situace brzy dovolí a Palmýru budou moci opět navštěvovat zástupy nadšených cestovatelů z celého světa. Palmýra si pozornost zcela jistě zaslouží.

Zajímavá místa a památky v Palmýře a okolí

Belův chrám (Temple of Bel)

Belův chrám se dlouhou dobu pyšnil označením nejzachovalejší a nejvýznamnější budova v areálu antických ruin. Jednalo se o monumentální stavbu zasvěcenou nejuctívanějšímu z palmýrských bohů – Belovi. Řecký vzhled i unikátní poloha v historické Palmýře z něj činili velmi navštěvovanou stavbu obklopenou 15 metrů vysokými zdobenými sloupy. To je však již minulostí, ač ne úplně dávnou. Belův chrám starý více než 2000 let byl totiž v roce 2015 značně poničen islámskými radikály, kteří v té době město ovládali.

Velká kolonáda (Great Colonnade)

Dlouhá ulice lemovaná monumentálními sloupy vedoucí centrem historického města, která dříve tvořila hlavní dopravní komunikaci. Kolonáda spojuje Belův chrám s již zničeným vítězným obloukem a pohřebním chrámem. Vzhledem k tomu, že dříve ulicí procházeli také velbloudi, nebyla kolonáda nikdy vydlážděna.

Diokleciánův vojenský tábor (Camp of Diocletian)

Římský císař Dioklecián nechal na území antické Palmýry vystavět vojenský komplex, který sloužil jako základna jedné z římských legií operujících v tomto regionu. Jednalo se o seskupení několika budov postavených na vyvýšeném místě  v západní části města. Od okolního města byl tábor oddělen menšími zdmi. Tábor byl pravděpodobně vybudován na přelomu třetího a čtvrtého století našeho letopočtu. Zajímavé ruiny tohoto rozsáhlého vojenského komplexu se zde dochovaly dodnes.

Chrám Baal-Shamin (Temple od Baalshamin)

Jedinečný chrám Baal-Shamin se právem řadí mezi ty úplně nejcennější památky antických ruin v Palmýře. Ani tento starobylý chrám však během války nezůstal ušetřen. Celý chrám byl poničen výbušninami a z krásně dochované stavby zůstaly již jen opravdové ruiny. Chrám byl však částečně poškozen už o něco, během vládních střetů s opozicí. Právě jeho poničení vedlo k zařazení historické Palmýry na seznam ohrožených památek UNESCO.

Divadlo (Roman Thetre)

Nikdy nedostavěné, přesto velmi fascinující římské divadlo pocházející z 2. století. našeho letopočtu. Ještě před vypuknutím současného konfliktu bylo divadlo hojně využíváno k pořádání nejrůznějších společenských akci a festivalů. Divadlo leží na jednom z krásných městských náměstí u Velké kolonády a po dobu své historie bylo vždy oblíbeným místem k odpočinku. Divadlo tvoří tradiční kruhové hlediště, jaké známe z jiných amfiteátrů. Pódium je zdobeno množstvím robustních sloupu i bránami umožňujícími vstup do divadla. Právě tato část divadla však byla v nedávné době značně poničena.

Tetrapylon (The Tetrapylon)

Přímo před divadlem stával a částečně dodnes stojí místní tetrapylon – sloupoví, ve kterém vždy čtyři sloupy tvoří krychlový útvar se střechou a bránou v každé ze čtyř stran. Římané budovali tyto stavby na důležitých křižovatkách či místo vítězných oblouků. Právě palmýrský tetrapylon patří mezi největší stavby svého druhu na světě.

Údolí hrobek (Valley of Tombs)

Přímo u městských hradeb starobylého antického města leží rozsáhlé pohřebiště tvořené hroby ve tvaru věží i domů. Nejstaršími ze zde postavených hrobů jsou pohřební věže z pískovce, do kterých byly pohřbíváni ty nejbohatší a nejvýznamnější rodiny. Ani věže, které se mohou pyšnit krásnou výzdobou v podobě ozdobných štuků a reliéfů, nebyly ušetřeny od útoků islámských radikálů a některé z nich byly zničeny. Bylo zde objeveno i množství soch a nejrůznějších osobních předmětů, z nichž některé byly umístěny v muzeu antického umění v Louvru.

Pevnost Fakhr el-Din (Palmyra Castle)

Monumentální arabská pevnost, která byla postavena na vyvýšenině západně od města. Mamlucká pevnost pocházející ze 13. století nabízí jedinečný výhled na celé archeologické naleziště a všechny jeho památky. Pevnost je často označována také jako Palmýrský hrad, Tadmurský hrad či hrad Kalat Ibn Maan. Stejně jako ruiny města je i tato pevnost od roku 1980 zapsána na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Palmýra je krásným syrským městem, které si právem vysloužilo přezdívku “perla pouště”. Kde dříve stávalo významné město, tam dnes najdete množství jedinečných památek zapsaných na seznamu UNESCO. Palmýra je nepochybně snem každého milovníka historie a vášnivého cestovatele. Ačkoliv řada památek byla značně poničena, některé z nich bude možné obnovit a Palmýře se snad vrátí alespoň část jejího někdejšího půvabu.

Přidat komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here